× Закрыть

Хани нухэдни (Чингис Раднаев)

		
 Dm       Gm
Хани нухэдни хүзүүдэлдээд 
 Gm      C    Dm
Хамта алхалха золтойлди даа 
 Dm      D    Gm
Замдаа урагшаа тэгүүлхэдээд 
 F    C       Dm
Залуу нанандаа согтойлди даа 
 
Дабталга: 
 Gm      C        F
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ 
 F      Dm       Gm
Хани нухэдэйм зүрхэн халуухан лэ 
 Gm   C   D      Gm
Хани нүхэдэйм нюдэн наруухан лэ 
 F    C     Dm
Харгынь хэзээш арюухан лэ 
 
 Dm        Gm
Үргэн нютагтаа инагтаяа 
 Gm      C    Dm
Үүрэй солбонии угталди даа 
 Dm      D    Gm
Эрхим аялгаа дуугаа татаад 
 F    C     Dm
Эдир нанаяа магталди даа. 

Дабталга
 
3.Аза жаргалтай үеын зомди 
Алтан нарамнай арюухан даа 
Ажал хэрэгтээ түрүүлдэгбди 
Ажабайдалнай сарюухан даа

Видео для песни "Хани нухэдни":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

 • Dm ↓
  Аккорд Dm
 • Gm ↓
  Аккорд Gm
 • C ↓
  Аккорд C
 • D ↓
  Аккорд D
 • F ↓
  Аккорд F

 

Еще подборы:

 Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2019 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!